موضوعات
چهارمحال بختياری

توسعه تجهیزات كوهنوردی در چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
استاندارچهارمحال و بختیاری گفت: اعتبارلازم برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیازكوهنوردی در این استان اختصاص داده می شود...
1394/11/03
استاندارچهارمحال و بختیاری گفت: اعتبارلازم برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیازكوهنوردی در این استان اختصاص داده می شود.
به گزارش همشهری قاسم سلیمانی دشتكی درنشست با رئیس فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی اظهار کرد: این اعتبار از محل اعتبارات عمرانی در اختیار هیات استانی در این رشته ورزشی قرار داده می شود.
وی تأكید كرد: استعدادیابی، تربیت قهرمانان كوهنوردی و صعودهای ورزشی و اعزام آنان به هیمالیا برای كسب عناوین قهرمانی جهانی، باید در اولویت كاری مسئولان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.
سلیمانی دشتكی افزود: چهارمحال و بختیاری از لحاظ موقعیت جغرافیایی و طبیعی، استعداد فراوانی برای توسعه رشته های مربوط به كوهنوردی و صعودهای ورزشی دارد.
وی تصریح كرد: جذب گردشگران خارجی، میزبانی برگزاری مسابقات و تقویت زیرساخت های بخش های مختلف ورزشی به ویژه در حوزه كوهنوردی و صعودهای ورزشی، جزوبرنامه های اصلی مسئولان ورزش وجوانان چهارمحال وبختیاری است.
رئیس فدراسیون كوهنوردی وصعودهای ورزشی نیزدراین نشست گفت: بومی های زردكوه بختیاری، با توجه به شرایط طبیعی منطقه استعداد بسیارخوبی برای قهرمانی دررشته كوهنوردی وصعودهای ورزشی دارند.
رضا زارعی بیان کرد: با جذب گردشگران داخلی وخارجی و توسعه ورزش كوهنوردی وصعودهای ورزشی به صورت قهرمانی، می توان در رشد اقتصادی، كاهش نرخ بیكاری، افزایش اشتغال وبهبود وضعیت معیشت مردم برنامه ریزی واقدام كرد.
وی اضافه كرد: اكنون رویكرد وزارت ورزش وجوانان برای توسعه كمی وكیفی ورزش كوهنوردی و صعودهای ورزشی مطلوب است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code