موضوعات
چهارمحال بختياری

توسعه برنامه‌های فرهنگی چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید با برنامه‌ریزی، زمینه افزایش اجرای برنامه‌های فرهنگی در دستگاه‌های اجرایی استان فراهم شود.
1394/02/08
به گزارش همشهری «سیامك سلیمانی دشتكی» در شورای فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری تأكید كرد: توجه به برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند در كاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشاركت مردمی در فعالیت‌های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه‌های مناسب برای همكاران و خانواده‌ها افزود: باید برنامه‌های درون سازمانی به گونه‌ای باشد، كه ضمن ایجاد روحیه نشاط در همكار، تقویت روحیه و انگیزه برای انجام وظایف اداری و اجتماعی در محیط اداری و خانواده نیز فراهم شود.  سلیمانی دشتكی تصریح كرد: ‌باید شورای فرهنگی متناسب با استانداری، در تمامی فرمانداری‌های چهارمحال و بختیاری تشكیل و مسائل فرهنگی در آنها، احصا و پیگیری شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارچهارمحال و بختیاری فضاسازی مطلوب محیط اداری را ضروری دانست وگفت: همواره باید این مهم مورد اهتمام قراربگیرد و فضای اداری در راستای اجرای برنامه‌ها و مناسبت‌های ملی مذهبی تزیین و همكاران به شركت در برنامه‌ها ترغیب شوند.  وی خاطرنشان كرد: توجه به اعیاد و مناسبت‌های ملی، مانند روزهای كارگر، معلم، شوراها و خانواده كه در اردیبهشت امسال هستند، ضرورت دارد. سلیمانی دشتكی اظهار كرد: بزرگداشت این روزها و مناسبت‌ها، با برنامه‌ریزی دقیق و مطلوب مورد تأكید مسئولان ارشد چهارمحال و بختیاری است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code