موضوعات
چهارمحال بختياری

تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ممنوع است‎

نویسنده:
فرماندار شهرکرد گفت: مالکان زمین‌های کشاورزی اجازه تغییر کاربری آن از زراعی و کشاورزی به مسکونی را ندارند...
1395/02/13
فرماندار شهرکرد گفت: مالکان زمین‌های کشاورزی اجازه تغییر کاربری آن از زراعی و کشاورزی به مسکونی را ندارند.
به گزارش همشهری حمید ملک پور درنشست ستاد مبارزه با زمین خواری شهرستان اظهار کرد: افرادی سودجو به منظور منفعت طلبی زمین‌های کشاورزی که به صورت مشاعی هستند را به اجزایی کوچک‌تر تبدیل می‌کنند.
وی افزود: براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ساخت‌وساز در مزارع و باغ‌ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد.
ملک پور، کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش آلودگی هوا، نابودی خاک، ایجاد سکونت گاه‌های غیر رسمی، تشدید مهاجرت طایفه ای و کم شدن سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغداری را از مهمترین خطرات ناشی از این آسیب اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با زمین خواری در این شهرستان با مشارکت اکیپ‌های نظارتی و با ترکیب ادارات مرتبط در حال برخورد با متخلفان در حوزه زمین خواری هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code