موضوعات
چهارمحال بختياری

تصویری از روزگار بدون یخچال

نویسنده: رضا محبوبی/ خبرنگار استان‌ها
نگهداری از مواد غذایی در روزگار قدیم، میان اقوام مختلف به شیوه‌های ابداعی گوناگون انجام می‌گرفت. قوم بلوچ به عنوان قومی ایرانی با فرهنگ غنی و تاریخی کهن، شیوه‌ خود را برای نگهداری از غذا داشته است...
1396/09/13
نگهداری از مواد غذایی در روزگار قدیم، میان اقوام مختلف به شیوه‌های ابداعی گوناگون انجام می‌گرفت. قوم بلوچ به عنوان قومی ایرانی با فرهنگ غنی و تاریخی کهن، شیوه‌ خود را برای نگهداری از غذا داشته است. یکی از این شیوه‌های نگهداری تباهگ است. تباهگ روشی برای نگهداری از گوشت بود و امروز نیز در برخی نقاط هنوز انجام می‌شود. گوشتی که به این طریق نگهداری می‌شود، هم خود خوراکی جداست و هم در‌کنار استانبولی بلوچی خورده می‌شود. در گذشته‌هنگام پاییز یا زمانی که هوا رو به سرما می‌رفت، گوسفندان را پروار می‌کردند که هم گوشت زمستان  و هم روغن حیوانی را تامین کنند. امروز برق و یخچال پا به زندگی همه گذاشته است، با این وجود هنوز هم شیوه‌های قدیمی از بین نرفته است.
بلوچ‌ها به غیر از زمان ذخیره گوشت برای زمستان، عید قربان نیز تباهگ تهیه می‌کنند؛ چرا که در این زمان نیز گوشت فراوان می‌شود.
در این شیوه نگهداری، پودر انار و نمک به گوشت می‌زدند و بعد گوشت انار و نمک اندود را کمی در مقابل آفتاب می‌گذاشتند و بعد در مشک می ریختند و در آن را خوب می‌بستند. هر چند این شیوه کار یخچال را نمی‌کند، اما با این روش می‌شد تا مدت‌ها گوشت را نگهداری کرد و روزهای زمستان را با آن گذراند. امروزه عده‌ای تباهگ را در روغن سرخ می‌کنند و دیگرانی هستند که معتقدند روغن، طعم آن را خراب می‌کند. گروه دوم گوشت را به همان صورت که از مشک بیرون آورده می‌شود، می‌خورند. این سنت قدیمی در میان بلوچ‌ها، یادگار روزهای دور است که امروزه به عنوان یک جاذبه گردشگری شناخته می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code