موضوعات
چهارمحال بختياری

تصویب کلیات طرح توسعه پایدار زاگرس مرکزی

نویسنده:
اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: طرح حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی به تصویب رسید...
1395/03/25
اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: طرح حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی به تصویب رسید.
شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در گفت و گو با همشهری افزود: این طرح که در نشست ابتدایی شورای برنامه‌ریزی استان رای نیاورد و تصویب نشد با هدف بررسی بیشتر به نشست بعد ازظهر همان روز موکول شد که در آن شورا طرح حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی به تصویب همه اعضا رسید.
طرح حفاظت ازتنوع زیستی زاگرس مرکزی، با هدف حفاظت از محدوده 2/5 میلیون هکتاری زاگرس مرکزی ازطریق همسو کردن حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پایدار، با فعالیت‌های بخش‌های کشاورزی، جنگلداری،مراتع، آب وگردشگری ایجاد شده است.
این طرح از طریق ارتقای ظرفیت لازم در سطوح فردی، سازمانی و سیستمی سازمان‌های داخلی، از روش‌های مبتکرانه برای حفاظت از تنوع زیستی و بهبود معیشت مردم و درنهایت توسعه اقتصادی پایدار منطقه حمایت می‌کند.
زاگرس مرکزی به بخش‌هایی از استان اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد اطلاق می‌شود که از شمال غربی کشور تا جنوب شرقی کشیده شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code