موضوعات
چهارمحال بختياری

معاون استاندار چهارمحال و بختياري اولويت‌هاي سال 93 را اعلام كرد

تشكيل پنجره واحد اقتصادي و تهيه سند آمايش سرزميني

نویسنده:
معاون برنامه‌ريزي استاندار چهارمحال و بختياري گفت: در سال جاري تشكيل پنجره واحد اقتصادي و تهيه سند آمايش سرزميني در اولويت كارها قرار دارد.
1393/01/20
«اسماعيل عامري گلستان» درگفت‌و‌گو با فارس اظهار كرد: همه برنامه‌ريزي‌ها درچهارمحال و بختياري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.وي افزود: درمسير تحقق اين مهم، توليد حرف اول را مي‌زند زيرا با افزايش توليد از ميزان تورم كاسته مي‌شود و در كنار افزايش درآمد وابستگي به بودجه كاهش خواهد يافت.عامري گلستان تهيه سند آمايش سرزميني اين استان را اولويت‌كاري در سال جاري دانست و گفت: در اين طرح شرايط و ظرفيت هرمنطقه به دقت تعريف مي‌شود و ظرفيت‌هاي توليدي خاصي با توجه به نياز منطقه مشخص خواهد شد.معاون برنامه‌ريزي استانداري چهارمحال و بختياري با بيان اين‌كه تشكيل پنجره واحد اقتصادي در اولويت دوم قرار دارد بيان كرد: اين استان داراي قابليت‌هاي كشاورزي و صنعتي بسياري است و ما سعي داريم دستگاه‌هايي كه مسئوليت صدور مجوزهاي مختلف را دارند يكجا جمع كنيم تا بدين وسيله زمينه كسب مجوز سريع فعاليت‌هاي توليدي را فراهم سازيم.اين مسئول تكيه برخصوصي‌سازي را از راهكارهاي مفيد پيشرفت و حركت چرخه توليد در استان دانست و تصريح كرد: براي توسعه توليد استان به زيرساخت‌هايي مانند تأمين نهادها و بهبود محورهاي ارتباطي و تأمين حامل‌هاي انرژي نياز داريم.وي اضافه كرد: با ورود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به استان، صنعت و كشاورزي چهارمحال و بختياري تغييرات قابل توجهي خواهد داشت كه اميدوارم در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم  ملی و مدیریت جهادي مسئولان و همراهی مردم استان محقق شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code