موضوعات
چهارمحال بختياری

تحول زیرساخت‌های خدمات درمانی در بیمارستان‌های استان

نویسنده:
استاندارچهارمحال وبختياري گفت: همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت‌، ۱۴۰ تخت تخصصي به ظرفيت بيمارستان‌هاي استان چهارمحال وبختياري اضافه شد و زیرساخت‌های خدمات درمانی در بیمارستان‌های استان افزایش یافت.
1393/03/12
استاندارچهارمحال وبختياري گفت: همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت‌، ۱۴۰ تخت تخصصي به ظرفيت بيمارستان‌هاي استان چهارمحال وبختياري اضافه شد و زیرساخت‌های خدمات درمانی در بیمارستان‌های استان افزایش یافت.به گزارش مهر، قاسم سليماني دشتكي اظهار كرد: امسال طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده علاوه بر تأمين 140 تخت بستري بيمارستاني در استان، تجهيز ارتوپدي بيمارستان‌هاي فارسان، لردگان و بروجن در دستور كار قرار گرفته است.وي افزود: همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت درچهارمحال و بختياري‌، 3 ميليارد ريال براي ارتقاي بيمارستان‌هاي چهارمحال وبختياري تخصيص داده شد.سليماني دشتكي تصريح كرد: در راستاي اجراي طرح بزرگ تحول سلامت در بيمارستان‌هاي چهارمحال و بختياري 110 تخت تخصصي براي بزرگسالان و 30 تخت براي اطفال دربيمارستان‌هاي متقاضي افزايش ظرفيت بستري توزيع شده است.وي گفت: امسال همچنين براي كاهش سهم پرداختي بيماران بيمارستان هاجر شهركرد بيش از17 ميليارد ريال ازاعتبارات استاني و دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به كمك هزينه بيماران بستري تخصيص داده شد.استاندارچهارمحال وبختياري خاطرنشان كرد: اجراي طرح تحول نظام سلامت تأثيربسياري دركاهش هزينه‌ها ودرمان بهتربيماران دراستان چهارمحال و بختياري دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code