موضوعات
چهارمحال بختياری

اشتغال بیشتر در چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
842 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های اشتغال فراگیر در چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت...
1396/05/22
842 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های اشتغال فراگیر در چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.  استاندار چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر به ایرنا گفت: اکنون 20 هزارمیلیارد تومان به منظوراشتغال‌زایی 970 هزارنفربرای طرح‌های اشتغال فراگیرازمحل صندوق توسعه ملی با سود 11درصد اختصاص داده شده است که سهم این استان ازاین میزان اعتبار842 میلیارد تومان است.
قاسم سلیمانی دشتکی اظهار کرد: با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در این استان، سهم چهارمحال و بختیاری از این اعتبارات با4/2 درصد محاسبه شد.
استاندار تصریح کرد: دستگاه‌های متولی تنها 6 ماه برای جذب اعتبارات تخصیص یافته ازمحل صندوق توسعه ملی فرصت دارند.
سلیمانی دشتکی اظهارکرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه هماهنگ کننده ومتولی سیاستگذاری بخش اشتغال، موظف به شناسایی تمام طرح‌های اشتغال‌زا با توجیه اقتصادی در استان است تا به محض جذب اعتبارات از صندوق توسعه ملی، اجرایی شوند. وی خاطرنشان کرد: شناسایی رَسته ظرفیت‌های پراشتغال متناسب با هر استان از شاخص‌ترین برنامه‌های طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار است.  سلیمانی دشتکی نرخ بیکاری در استان را 20/2درصد و نرخ مشارکت اقتصادی را 40 درصداعلام کرد و گفت: مدیران و مسئولان باید در کاهش نرخ بیکاری تلاش کنند.  استاندار در خصوص اعطای وام ضروری به افراد نیازمند و واجدشرایط، تصریح کرد: افراد نیازمند به وام ضروری اعم از مبتلایان به بیماری خاص و مستمند برای خرید کالا و جهیزیه از طریق دفتر نماینده ولی فقیه و استانداری پس از شناسایی و بررسی به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.  سلیمانی دشتکی خاطرنشان کرد: اگر در سال جاری تعهد دستگاه‌های استان و بخش اشتغال‌زایی اقتصاد مقاومتی درمورد ایجاد اشتغال محقق شود، میزان بیکاری کاهش چشمگیری خواهد یافت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code