موضوعات
چهارمحال بختياری

معاون دانشگاه علوم پزشكي شهركرد خبر داد

استقرار ۸۰‌درصدي سامانه سلامت ايرانيان در استان

نویسنده:
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از استقرار سامانه سلامت ايرانيان در مراكز مجري برنامه بيمه روستاييان و پزشك خانواده به ميزان ۸۰‌درصد خبر داد.
1393/01/20
«علي ضامن صالحي‎فرد» درگفت‌وگو با تسنيم با اشاره به برخي اقدامات انجام گرفته در حوزه بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 92 افزود: راه‌اندازي 7 باب خانه بهداشت، 3 مركز بهداشتي ‌ـ درماني روستايي و يك پايگاه بهداشت جديد از جمله اين اقدامات است.وي از استمرار برنامه بيمه روستاييان و پزشك خانواده و پوشش 100‌درصدي جمعيت روستايي، عشايري و شهري با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر استان، انجام برنامه غربالگري ديابت و غربالگري فشار خون به‌ترتيب در جمعيت زير پوشش به تعداد 2 هزار و 430 نفر و 5 هزار و 709 نفر خبر داد.صالحي‎فرد افزود: برنامه غربالگري كم‌كاري مادرزادي تيروئيد نوزادان نيز با پوشش 100‌درصدي و كشف حدود 500 بيمار در سال گذشته در استان اجرا شد.رئيس مركز بهداشت چهارمحال و بختياري، كاهش موارد قابل اجتناب مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه از 133 به 105 مورد، كاهش ميزان خودكشي منجربه مرگ از 4 به 3‌درصد وحفظ و پوشش 100‌درصدي برنامه مراقبت‌هاي ادغام يافته سلامت مادران را ازموفقيت‌هاي كسب شده در سال گذشته عنوان كرد. صالحي‎فرد به رشد شاخص پوشش مراقبت كودكان زير 6 سال اشاره كرد و افزود: پوشش اين برنامه به 98‌درصد رسيده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code