موضوعات
چهارمحال بختياری

اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر‌های چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
90 طرح عمرانی در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و کیار از توابع چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود...
1396/06/06
90 طرح عمرانی در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و کیار از توابع چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود.
به گزارش ایرنا، فرماندار شهرستان کیار گفت: 27 طرح عمرانی این شهرستان در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.
قدمعلی مردانی تأکید کرد: برای این طرح‌ها 105 میلیارد و 378 میلیون ریال اعتبار ملی و استانی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از این تعداد 21 طرح عمرانی خدماتی با 74 میلیارد و 328 میلیون ریال اعتبار بهره‌برداری خواهد شد.
مردانی تصریح کرد: در هفته دولت امسال عملیات اجرایی 6 طرح جدید شامل آبیانی نوین، بوستان کودک، احداث ساختمان دهیاری و اصلاح شبکه آب آشامیدنی با 31 میلیارد و 50 میلیون ریال اعتبار در بخش‌های عمرانی، بهداشتی، درمانی و کشاورزی است.
فرماندار شهرستان کیار اظهار کرد: افتتاح ساختمان تامین اجتماعی شعبه شلمزار از مهمترین طرح‌های آماده بهره‌برداری این شهرستان در هفته دولت است.
وی گفت: با بهره‌برداری از طرح‌های شهرستان کیار در هفته دولت زمینه اشتغال مستقیم 29 نفر فراهم می‌شود.

طرح‌های شهرستان اردل
فرماندار شهرستان اردل نیز گفت: همزمان با هفته دولت 39 طرح عمرانی این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.
محمد نوذری تأکید کرد: برای این طرح‌ها 298 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار ملی و استانی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از این تعداد 37 طرح عمرانی خدماتی با بیش از 290 میلیارد ریال اعتبار بهره‌برداری خواهد شد.
نوذری تصریح کرد: در هفته دولت امسال عملیات اجرایی طرح جدید با هشت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار آغاز می‌شود.
وی یادآور شد: این طرح‌ها در بخش‌های آموزشی و ایلراه عشایری شهرستان اردل است.
فرماندار شهرستان اردل اظهار کرد: مهمترین طرح‌های آماده بهره‌برداری این شهرستان در هفته دولت امسال در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و آموزشی هستند.
وی گفت: با بهره‌برداری از طرح‌های شهرستان اردل در هفته دولت امسال زمینه اشتغال مستقیم 107 نفر فراهم می‌شود.

34 طرح عمرانی کوهرنگ
فرماندار شهرستان کوهرنگ نیز از بهره‌برداری و آغاز عملیات 34 طرح عمرانی در این شهرستان در هفته دولت خبر داد.
مرتضی زمان پور افزود: برای این طرح‌ها 286 میلیارد و 549 میلیون ریال اعتبار ملی و استانی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد 23 طرح عمرانی خدماتی با 143 میلیارد و 440 میلیون ریال اعتبار بهره‌برداری خواهد شد.
زمان پور تصریح کرد: درهفته دولت امسال عملیات اجرایی 11 طرح جدید شامل ساختمان‌های مددجویی، احداث مدرسه، ساخت پل عشایری و بسته بندی آب معدنی با 143 میلیارد و 109 میلیون ریال اعتبار آغاز می‌شود.
وی یادآور شد: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، عمرانی، بهداشتی، درمانی، گردشگری، ورزشی، صنعتی و غیره است.
فرماندار شهرستان کوهرنگ اظهار کرد: آسفالت معابر، راهدارخانه، خانه‌های مدجویی، مدرسه، برقرسانی، سیستم آبیاری نوین و پرورش مرغ گوشتی از مهمترین طرح‌های آماده بهره‌برداری این شهرستان در هفته دولت امسال محسوب می‌شود.
این مسئول گفت: با بهره‌برداری ازطرح‌های شهرستان کوهرنگ در هفته دولت امسال زمینه اشتغال مستقیم 136 نفر فراهم می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code