موضوعات
چهارمحال بختياری

«كارون ۴» پنجمين سد و نيروگاه بزرگ دنياست

نویسنده:
سد ۲۳۰ متري كارون ۴ بزرگ‌ترين و بلندترين سد بتوني كشور به حساب مي‌آيد و به گفته مجله معروف آمريكايي در حوزه سد سازي، كارون ۴ پنجمين سد و نيروگاه بزرگ دنيا است.
1393/03/12
سد ۲۳۰ متري كارون ۴   بزرگ‌ترين و بلندترين سد بتوني كشور به حساب مي‌آيد و به گفته مجله معروف آمريكايي در حوزه سد سازي، كارون ۴   پنجمين سد و نيروگاه بزرگ دنيا است.  به گزارش تسنيم، اين سد بتوني 2 قوسي به دست مهندسان و متخصصان توانمند ايراني ساخته شده است.در ذيل به برخي از ويژگي‌ها و اهداف طرح پروژه سد و نيروگاه كارون 4 خواهيم پرداخت.
مطالعات طرح
سابقه مطالعات اوليه روي حوزه آبريزي كارون و مطالعات شركت مشاور هاررا به دهه‌هاي 40 و 50 برمي‌گردد كه در همين قالب، مطالعات مكان‌يابي اوليه كارون 4 انجام شد و در نهايت با تكميل مطالعات، ساخت يك سد مخزني، حد فاصل محل تلاقي رودخانه‌هاي ارمند و بازفت تا محل تلاقي رودخانه‌هاي خراسان و كارون پيشنهاد شد.  مطالعات مراحل اول (توجيهي) پروژه ملي و بومي سد و نيروگاه كارون 4 در سال 1373 توسط يك شركت مهندسي ايراني و با بازنگري شركت لاماير آلمان به اتمام رسيد و در پايان ساخت يك سد بتوني در تنگه بالا دست محل تلاقي رودخانه‌هاي كارون و منج پيشنهاد شد.
مطالعات مرحله دوم (طراحي تفصيلي) پروژه توسط يك شركت مهندسي ايراني در سال 74 آغاز شد و با همكاري مشاور كوئينه بليه فرانسه در قالب قرارداد خدمات مهندسي (مرحله دوم) انجام يافت.
موقعيت جغرافيايي سد
سد مخزني كارون 4 در چهارمحال و بختياري در فاصله حدود 180 كيلومتري جنوب شهركرد و 4 كيلومتري پايين دست محل تلاقي رودخانه‌هاي ارمند و بازفت (در كيلومتر 670 از مصب رودخانه كارون) واقع شده است.
ويژگي‌هاي پروژه
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران وابسته به وزارت نيرو مجري يك‌سري سدها و نيروگاه‌هاي بزرگ كشورهمچون كرخه، مسجد سليمان و كارون 3 بوده است كه پروژه ملي كارون 4 در ادامه اين سري از سدهاي ساخته شده است.
بنا به گفته مسئولان اين پروژه، ازتابستان 89 هر3 ماه به 3 ماه 250 مگاوات برق توسط نيروگاه كارون 4 وارد شبكه سراسري برق كشور مي‌شود.  حجم مخزن آبي اين سد بتوني 2/2 ميليارد مترمكعب اعلام شده و اين سد ركورد بتون‌ريزي ماهانه 92 هزارمترمكعب را درخاورميانه به خود اختصاص داده است.
فرصت‌هاي شغلي
درپروژه ملي وبومي سد ونيروگاه كارون 4، 13 هزارنيرو به‌صورت مستقيم و شبانه‌روزي و 13 هزار نفر ديگر به‌صورت غير‌مستقيم در مراحل ساخت اين پروژه خدمت كرده‌اند.
حجم اجرايي پروژه سد
حجم كل خاكبرداري‌ها، راه‌ها و خطوط لوله نفت پروژه سد و نيروگاه كارون 4 به اين‌ترتيب است:
حجم كل خاكبرداري 11 ميليون مترمكعب، حجم كل خاك‌ريزي یک ميليون و 800 هزارمترمكعب، حجم كل بتون‌ريزي 2 ميليون و 200 هزارمترمكعب و طول كل حفاري و تزريق 950 كيلومتر.
همچنين طول كل راه‌هاي اين پروژه 21/5 كيلومتر، تعداد تونل‌ها 7 رشته و تعداد پل‌ها 3 دستگاه است.
همچنين خط لوله نفت 13 كيلومتربه قطر30 اينچ، پل انتقال لوله يك دستگاه به طول 300 متر، خط لوله گاز 13 كيلومتر به قطر 8 اينچ و عرض مسير احداثي اين خطوط 18‌متر است.
اهداف طرح
اهداف پروژه سد ونيروگاه‌هاي كارون 4 توليد انرژي برق ‌ـ آبي متوسط سالانه به ميزان 2 هزار و 100 مگاوات ساعت، پيوستن به گروه سدهاي زنجيره‌اي كارون و تنظيم آب رودخانه به‌منظور تأمين آب مورد نياز صنعت و كشاورزي و دشت‌هاي پايين دست، كنترل طغيان و سيلاب‌هاي مخرب رودخانه كارون اعلام
شده است.
ازدرياچه به وجود آمده توسط سد كارون مي‌توان درطرح‌هاي گردشگري و نيز جذب توريست وهمچنين ورزش‌هاي آبي همچون اسكي روي آب، شنا، غواصي، قايقراني وپرورش آبزيان استفاده كرد.
راه‌هاي ارتباطي ايجاد شده
با ساخت سد كارون 4 قسمتي ازمحورارتباطي بين استان‌هاي اصفهان و خوزستان وهمچنين خطوط لوله انتقال نفت وگازموجود درزيرترازآب درياچه قرارمي‌گيرد.
بدين لحاظ ساخت مسير‌هاي جايگزين درمحورهاي اصفهان‌ـ شهركرد‌ـ ايذه ‌ـ اهواز و نيزاصفهان‌ـ بروجن‌ـ لردگان‌ـ ايذه‌ـ اهواز به جاي مسير جايگزين در خصوص جايگزين نفت و گاز از نيازهاي اين طرح است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code