موضوعات

تماس با ما

تماس با سردبیر

کاربر گرامی، لطفاً در صورت وجود هرگونه سوال از فرم زیر به منظور ارتباط با سردبیر استفاده نمایید.

تلفن:8-88894383
تلفن ارتباط مستقیم با سردبیر:88935126

Seprator1-(2).png

  
  
 Security code
 

اطلاعات تماس سایر استان ها

استان اصفهان

دبیر تحریریه: بنت الهدی حمیدی تلفن: 03136247136  دبیر دفتر مرکزی: فاطمه عباسی تلفن: داخلی 573
 
   ایمیل :
 Isfahan@hamshahri.org

استان فارس

دبیر تحریریه: امیر عفاف تلفن: 07132356874  دبیر دفتر مرکزی: گلناز مشام تلفن: داخلی 572
 
   ایمیل :
 fars@hamshahri.org

 استان خوزستان

دبیر تحریریه: زینب شریفی تلفن: 06132920941  دبیر دفتر مرکزی: شیوا نوروزی تلفن: داخلی 564
 
   ایمیل :
 khuzestan@hamshahri.org

استان قم

دبیر تحریریه: محمد احمدی نژاد تلفن: 02537745047  دبیر دفتر مرکزی: داوود گلی تلفن: داخلی 575
 
   ایمیل :
 Qom@hamshahri.org

استان خراسان

دبیر تحریریه: زهره الوندی تلفن: 05138492079  دبیر دفتر مرکزی: حسن حیدری تلفن: داخلی 570
 
   ایمیل :
 khorasan@hamshahri.org

استان همدان

دبیر تحریریه: فرزاد سپهر تلفن: 08138265453  دبیر دفتر مرکزی: روزبه آقاجری تلفن: داخلی 556
 
   ایمیل :
 hamedan@hamshahri.org

استان گیلان

دبیر تحریریه: فرشته رضایی تلفن: 013332331373  دبیر دفتر مرکزی: مهدی احمدی تلفن: داخلی 553
 
   ایمیل :
 gilan@hamshahri.org

استان گلستان

دبیر تحریریه: محمد آریان نیا تلفن: 01732266822  دبیر دفتر مرکزی: مجید جباری تلفن: داخلی 569
 
   ایمیل :
 golestan@hamshahri.org

استان مازندران

دبیر تحریریه: اشکان جهان آرای تلفن: 01133118680  دبیر دفتر مرکزی: عادل جهان آرای تلفن: داخلی 568
 
   ایمیل :
 mazandaran.hamshahri90@gmail.com

استان کردستان

دبیر تحریریه: فردین کمانگر تلفن: 08733288585  دبیر دفتر مرکزی: علیرضا احمدی تلفن: داخلی 558
 
   ایمیل :
 kurdistan@hamshahri.org

استان کرمانشاه

دبیر تحریریه: لیلا سعدوندی تلفن: 08338222814  دبیر دفتر مرکزی: سلمان زند تلفن: داخلی 557
 
   ایمیل :
 kermanshah@hamshahri.org

استان قزوین

دبیر تحریریه: مهری غیاثوند تلفن: 02833362343  دبیر دفتر مرکزی: محمد سرابی تلفن: داخلی 555
 
   ایمیل :
 ghazvin@hamshahri.org

استان اردبیل

دبیر تحریریه: پوپک قاسمی تلفن: 04533454400  دبیر دفتر مرکزی: محمد بیاتی تلفن: داخلی 554
 
   ایمیل :
 ardebil@hamshahri.org

استان زنجان

دبیر تحریریه: زهرا هادیلو تلفن: 02433363200  دبیر دفتر مرکزی: سمانه معظمی تلفن: داخلی 552
 
   ایمیل :
 zanjan@hamshahri.org

استان لرستان

دبیر تحریریه: عاطفه بیرانوند تلفن: 06633310253  دبیر دفتر مرکزی: پروانه بندپی تلفن: داخلی 551
 
   ایمیل :
 lorestan@hamshahri.org

استان یزد

دبیر تحریریه: علیرضا دهقان تلفن: 03537260381  دبیر دفتر مرکزی: مریم موسی پور تلفن: داخلی 574
 
   ایمیل :
 yazd@hamshahri.org

استان مرکزی

دبیر تحریریه: مهدیه صالحی تلفن: 08632221961  دبیر دفتر مرکزی: فاطمه یزدانی تلفن: داخلی 571
 
   ایمیل :
 Isfahan@hamshahri.org

استان کیش

دبیر تحریریه:  تلفن:   دبیر دفتر مرکزی: زهرا عباسی تلفن: داخلی 563
 
   ایمیل :
 kish@hamshahri.org

استان آذربایجان غربی

دبیر تحریریه: امید عظیمی تلفن: 04432243413  دبیر دفتر مرکزی: محمد کاموس تلفن: داخلی 501
 
   ایمیل :
 westazerbaijan@hamshahri.org

استان آذربایجان شرقی

دبیر تحریریه: حامد عاطفی فر تلفن: 04135533791  دبیر دفتر مرکزی: عماد قاسمی پناه تلفن: داخلی 561
 
   ایمیل :
 eastazerbaijan@hamshahri.org