موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان

عکس : یلدا نعمتی
1397/08/22
 
چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمانشاه ازتاریخ 20 الی 25 آبان 97 در محل دایمی برگزاری نمایشگاه ها(پارک شاهد) آغازشد.