موضوعات
اجتماعی

همدان - افتتاحیه ی اجلاس جهانی UNWTO

عکس : نرگس اخوان
1397/08/22
مراسم افتتاحیه ی اجلاس جهانی UNWTO