موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - تقاطع غیرهم سطح امام حسین (ع)

عکس : یلدا نعمتی
1397/08/12
کلنگ این پروژه در سال 1390 به زمین زده شد.و هدف از آن کاهش بار ترافیکی شدیدی است
که در میدان امام حسین(ع) وجود دارد.
به گفته سرپرست شهرداری کرمانشاه این پروژه بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
واگر مشکل اعتباری یا شرایط جوی خاصی ایجاد نشود,در دهه ی فجر امسال به بهره برداری
می رسد.