موضوعات
اجتماعی

کیش - مانور اقتدار دریایی

عکس : شیدا پوریوسف
1397/07/16
مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان جزیره زیبای کیش