موضوعات
اجتماعی

همدان - مراسم آیینی شیره پزی روستای مانیزان ملایر

عکس : نرگس اخوان
1397/07/13
این مراسم در روستای مانیزان شهرستان ملایر برگزار میشود که در طول مسیر برداشت انگور و استحصال آن به کشمش و در خود روستا مراسم شیره پزی انجام می‌شود.