موضوعات
ورزشی

آذربایجان غربی - مرحله اول سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان در ارومیه

عکس : سعید نوری
1397/07/09
مرحله اول سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان با حضور 78 ورزشکار در قالب 13 تیم دیروز در مسیر تبریز به ارومیه به پایان یافت و امروز صبح ورزشکاران مسیر ارومیه به جلفا را رکاب خواهند زد.