موضوعات
اجتماعی

اصفهان - تشییع شهید خردسال حادثه تروریستی اهواز و شهید مدافع حرم

عکس : یوسف نصر اصفهانی
1397/07/06
پنجم مهرماه پیکرهای شهیدان محمدطاها اقدامی -شهید حادثه تروریستی اهواز- و شهید محمد تقی کریمی شهید مدافع حرم در اصفهان تشییع شد.