موضوعات
اجتماعی

آذربایجان شرقی - دبستان حقیقت روستای گلجه اهر

عکس : مسعود ساکی
1397/07/03
روستای گلجه در 30 کیلومتری شمال‌غرب اهر واقع شده است. دانش‌آموزان این روستا تا مقطع ابتدایی در این روستا درس می‌خوانند و برای ادامه تحصیل به شهر می‌روند. آقای محرمی معلم این روستا 5 سال است که در این روستا تدریس می‌کند.
امسال دانش‌آموزان او به تعداد 5 نفر در چهار پایه تحصیلی آمادگی، دوم، سوم و پنجم به تحصیل مشغولند.