موضوعات
اجتماعی

لرستان - تشییع پیکر شهید سروان هادی الماسی از شهدای حادثه تروریستی اهواز

عکس : کامین ملکی
1397/07/03
تشییع پیکر پاک شهید والا مقام سروان هادی الماسی از شهدای حادثه تروریستی اهواز