موضوعات
اجتماعی

اصفهان - مقتل خوانی سید الشهدا (ع)

عکس : یوسف نصر اصفهانی
1397/07/01
عاشورا، عطشی که امان نمیدهد و غافله ای که در راه پرواز به سوی خدا لحظه شماری میکند. حسین(ع) که تاب ماندن ندارد و خونی که برای زنده نگه داشتن دین خدا به آسمان می رود. عاشورا، روزی که برای همه تاریخ ماندگار است. این گزارش تعزیه مقتل سیدالشهدا را نشان می دهد.