موضوعات
اجتماعی

همدان - مراسم باشکوه استقبال از پرچم ملکوتی حرم امام حسین (ع)

عکس : نرگس اخوان
1397/06/26
مراسم باشکوه استقبال از پرچم ملکوتی حرم امام حسین (ع)