موضوعات
اجتماعی

زنجان - سبزی کاری

عکس : حامد رحمتی
1397/06/16
در دیزج بالا بیشتر مردم، سبزی کارند به گفته اهالی منطقه سبزی کاری دیگر سود چندانی ندارد. با وجود انتقادهای بسیار از سالم نبودن سبزی ها این کشاورزان بر این باورند که محصولات شان ارگانیک بوده و سالم به دست مشتریان می رسد.