موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - دومین جشنواره منطقه‌ای "کهن آواهای تنبور" و موسیقی مناطق کرد‌نشین

عکس : یلدا نعمتی
1397/06/13
دومین جشنواره منطقه‌ای "کهن آواهای تنبور" و موسیقی مناطق کرد‌نشین با حضور
اساتید نامی موسیقی ایران در خانه‌ی تنبور دالاهو برگزار شد.