موضوعات
اجتماعی

یزد - کارگاه های قالی بافی بانوان

عکس : زیبا کلانتری
1397/06/09
در استان یزد تعداد زیادی کارگاه قالی بافی وجود دارد که بانوان خانه دار برای تامین نیازهای خود در کارگاه های قالی بافی مشغول به کار هستند.