موضوعات
فرهنگی

آذربایجان شرقی - جشنواره قیرمیزی پالچیق

عکس : مینا نوعی
1397/06/09
یعقوبی,مدیر عامل خانه تشکلهای غیر دولتی استان گفت:
اهداف برگزاری جشنواره قیرمیزی پالچیق را، جذب گردشگر از نقاط مختلف کشور و خارج از کشور، مطرح نمودن شهر تبریز به عنوان شهری هنری با صنایع دستی سفالی، ایجاد آثار برجسته هنری و بکار گیری آن در فضا های مختلف و میادین حتی در سایر شهرها، ایجاد موقعیتی برای پر نمودن اوقات فراغت شهروندان، توسعه صنایع دستی، توسعه آثار هنری سفالی، نشان دادن تاثیر روانی گل بر روی بیماران افسرده، بازیهای کودکان با گل، آموزش هنربا گل و مشارکت مردم در هنرنمایی هنرمندان مجسمه ساز و سفالکار عنوان کرد. این جشنواره به صورت کارگاهی آموزشی برای تمامی اقشار جامعه برگزار می شود که شامل بازی با گل، گل درمانی، آموزش و تولید سفال و مجسمه های گلی توسط بازدیدکنندگان و… می باشد.
محمدحسین یعقوبی با اشاره به پیشینه هنر سفال و مجسمه سازی در ایران، اظهار داشت: شالوده و بنیاد صنایع سفالی و طرح اولیه مجسمه سازی و حجم سازی گل رس می باشد که از قدیم الایام بشر با استفاده از آن ملزومات زندگی خویش را فراهم ساخته و نسبت به اجراء و یادگار گذاشتن احجام و تندیس و … اقدام نموده است که این امر موجب بوجود آمدن صنایعی از این جنس و رشته هنری خاص در این حوزه در دوران معاصر گشته است.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه مواد اولیه این صنایع بیشتر گل رس بوده و این نوع خاک هم در اطراف تبریز به وفور یافت می شود می تواند عاملی برای رونق بخشیدن به این صنعت و هنر در استان باشد