موضوعات
اجتماعی

آذربایجان شرقی - کشت گلخانه‌ای

عکس : حمید نادری
1397/03/18
گلخانه وکشت محصولات گلخانه ای درروستای ( قم تپه ) صوفیان 30 کیلومتری تبریز