موضوعات
اجتماعی

اردبیل - رکود کسب و کار در بازار تاریخی شهر

عکس : بهرام آدشیرین‌پور
1397/03/01
بازار تاریخی اردبیل که یکی از قدیمی ترین بازهار مسقف منطقه به شمار می رود در همه فصول تکاپو و شور و سرزندگی خاصی داشت ولی در سال های گذشته به ویزه در ماه های اخیر به دلیل نوسان شدید قیمت ها که قدرت خرید را از مردم گرفته و بالا رفتن اجاره بهای حجره ها دیگر سرزندگی و پویایی سابق را ندارد، به طوری که بعضی از مغازه ها تعطیل و برخی در شرف تعطیلی قرار دارند.