موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - برداشت خیار

عکس : محمود آهنگرنژاد
1397/02/30
با فرار رسیدن اردیبهشت ماه که فصل رسیدن انواع زیادی از میوه و صیفی جات میباشد کشاورزان و باغداران مشغول برداشت محصول خود میباشند .
خیار که یکی از اقلامی است که در این فصل برداشت میشود در اکثر مزارع کشت و برداشت میگردد.