موضوعات
اجتماعی

همدان - روستای ورکانه

عکس : نرگس اخوان
1397/02/29
ورکانه یکی از زیباترین روستاهای همدان است که با وجودگذشت بیش از 400 سال، هنوز بافت کهن خود راحفظ کرده و وجود خانه های سنگی و باغهای سرسبز بر زیبایی آن افزوده استروستای ورکانه در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر همدان قرار داشته و از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان است.
این روستای قدیمی که به عنوان منطقه ویژه گردشگری در کشور شناخته میشود به دلیل داشتن بافت سنگی در کشور بی نظیر است و کاربرد سنگ در همه قسمتهای بناها به چشم میخورد.
سنگ،سنگلاشه،خشت و آجر انواع مصالح متعارف ساختمانی در ساختمان های روستای «ورکانه» به کار گرفته شده که به نظر می‌رسد؛فراوانی سنگ در روستا و سختی و مقاومت آن در برابر تغییرات جوی و همچنین کمبود آجر و خشت،دلیل اصلی نوع بافت این روستا باشد.