موضوعات
اجتماعی

آذربایجان غربی - ساخت فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک گلمان ارومیه

عکس : سعید نوری
1397/02/28
فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک گلمان با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه در دست احداث می باشد