موضوعات
اجتماعی

البرز - افتتاح بزرگترین کارخانه تولید کیسه خون توسط وزیر بهداشت

عکس : پوپک خواجه‌امیری
1397/02/25
افتتاح بزرگترین کارخانه تولید کیسه خون ماکوفارما فرآورد توسط وزیر بهداشت