موضوعات
اجتماعی

همدان - گنبد علویان

عکس : نرگس اخوان
1397/02/25
گنبد علویان در چهارباغ علویان در نزدیکی میدان امامزاده عبدالله شهر همدان قرار دارد. این اثر یکی از شاهکارهای معماری و گچ‌بری بعد از اسلام در همدان است، و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌ است. این گنبد یکی از یادمان‌های متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده بوده‌ است. در دوره‌های بعد با ایجاد سردابی در زیرزمین به مقبره آن خاندان تبدیل گردیده‌ است.