موضوعات
اجتماعی

آذربایجان غربی - پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه

عکس : سعید نوری
1397/02/23
سواحل دریاچه بیمار ارومیه توسط اعضای گروه ناجیان زمین آذربایجان غربی و دیگر فعالان محیط زیست استان از زباله پاکسازی شد.