موضوعات
اجتماعی

خوزستان - سد مارون واقع در شهرستان بهبهان

عکس : آمنه رفیعی
1397/02/23
سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در 15 کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد . این سد آب موردنیاز کشاورزی و نیروی برق آبی را تامین می کند . عملیات احداث سد در سال 1368آغاز ودر سال 1377پایان یافت.