موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - نمایشگاه کادو،هدایا و لوازم عروس

عکس : محمود آهنگرنژاد
1397/02/23
این نمایشگاه در پارک شاهد شهر کرمانشاه برگزار شد.
در این نمایشگاه که عرضه کنندگانی از خارج استان نیز حضور داشتند با استقبال خوبی مواجه شد.