موضوعات
فرهنگی

خوزستان - نمایش قطع دست در اسپوکن

عکس : سید موسی موسوی
1397/02/22
مراسم "قطع دست در اسپوکن" نوشته مارتین مک دونالد و کارگردانی ساسان ریاحی پور در پلاتو استاد لاریان تالار آفتاب اهواز تا 24 اردیبهشت ماه برای علاقه مندان تئاتر به نمایش گذاشته خواهد شد
این نمایش با مضمون کمدی سیاه سعی
 به نشنان دادن آسیب‌های اجتماعی دارد