موضوعات
اجتماعی

زنجان - ملیله کاری

عکس : اشکان قره‌باغی
1396/11/27
ملیله زنجان یکی از سوغات بسیار ارزش مند این شهر بوده و دارای ارزش هنر بیشتری نسبت به ملیله اصفهان دارد
کارگاه ملیله سازی آقای مرتضی جز صادقی در مجموعه بازارچه هنر های  سنتی و صنایع دستی