موضوعات
اجتماعی

یزد - بازار سفال و سرامیک میبد

عکس : زیبا کلانتری
1396/11/13
یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران درزمینه هنر سفالگری، یزد است. تاریخچه سفالگری دریزد قدمتی بیش از چندهزارسال دارد.
می توان گفت استان یزد ازنظر سفالگری جزء قدیمی ترین و موفق ترین استانهای کشور است. اصلی ترین پایگاه هنر سفالگری در یزد ، شهرستان میبد است که امروزه مرکز مهم ساخت سفال و سرامیک یزد است.
ازمعروف ترین این طرح های سفالگری ، می توان به :نقش های اصیل خورشید خانم ،مرغک  و ماهی اشاره کرد که هریک فلسفه خاصی را درخود نهفته دارند.