موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - مناظر برفی پس از بارش برف

عکس : محمود آهنگرنژاد
1396/11/10
پس از بارش برف یک روزه در کرمانشاه باعث شادمانی فراوان مردم شد و همچنین مناظر برفی زیبایی را برجا گذاشت.