موضوعات
اجتماعی

فارس - بیست وهشتمین جشنواره تئاتر استانی

عکس : زهرا نورانی
1396/06/21
جشنواره تئاتر فارس در تماشاخه های استاد هودی، استاد سپاسدار، استاد لایق، استاد پورشکیبایی و سالن سبز تالار حافظ از 20 تا 23 شهریور در حال اجراست.