موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - پنج شنبه بازار

عکس : یلدا نعمتی
1396/06/19
روزهای 5 شنبه همزمان با دیدار از اهل قبور در ورودی باغ فردوس کرمانشاه (سمت چپ میدان شهدا)  بساط دستفروشها پهن است.