موضوعات
اجتماعی

خوزستان - ششمین سال برگزاری طرح ضیافت علوی

عکس : سید موسی موسوی
1396/06/18
در شب عید غدیر توسط خیرین برای 1400 نفر غذا پخته و بین مردم توزیع شد.