موضوعات
اجتماعی

گیلان - شهریور بارانی رشت

عکس : حسین شمس‌نصرتی
1396/06/18
بارش باران و رقص چترها مناظر زیبایی را در رشت پدید آورده است.