موضوعات
اجتماعی

گیلان - دومین جشنواره کدو در شهر رشت

عکس : حسین شمس‌نصرتی
1396/06/18
دومین جشنواره کدو در مکان پیاده راه فرهنگی شهر رشت برگزار شد.