موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - وداع با 34 شهید گمنام دفاع مقدس

عکس : عبدالرضا رحیمی
1396/06/10
پیکر پاک  34 شهید گمنام دفاع مقدس با حضور پرشور مردم از میدان آیت اله کاشانی به سمت مسجد جامع تشییع شد