موضوعات
اجتماعی

خراسان رضوی - پلمب مراکز فروش مواد مخدر در مشهد

عکس : سید بهنام حسینی زهرائی
1396/06/11
در ادامه طرح پاکسازی مناطق حاشیه شهر از فروشندگان مواد مخدر 15 مرکز توزیع و فروش منطقه خواجه ربیع با حضور جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با همکاری نیرو های کلانتری منطقه و ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناحیه حر جمع آوری و پلمب شد.