موضوعات
ورزشی

خراسان رضوی - اختتامیه دومین دوره مسابقات میکرو بسکتبال در مشهد

عکس : سید بهنام حسینی زهرائی
1396/06/06
دومین دوره مسابقات میکرو بسکتبال همزمان با روز میکرو بسکتبال دربوستان ملت و با همت هیئت بسکتبال و شهردار منطقه یازده مشهد برگزار شد