موضوعات
ورزشی

البرز - سومین دور مسابقات سوارکاری استقامت

عکس : دامون پورنعمتی
1396/06/03
سومین دور مسابقات سوارکاری استقامت به همت کمیته استقامت استان البرز در چهار رده 80کیلومتر 60کیلومتر 40و 20 کیلومتر با حضور 40سوارکار از استان برگزار گردید این مسابقات به نام جام شهید محسن  حججی برگزار گردیده